Lataa

KuntaTietoPalvelu on Palveluun liittyneiden kuntien ja Suomen Kuntaliitto ry:n yhteinen tietopalvelu ja palveluverkosto.

  • Palvelu on Kuntaliitolle ja kunnille voittoa tuottamaton palvelu osana kansallista viranomaistoiminnan palveluinfrastruktuuria.
  • Palvelun omistajaohjauksesta, järjestämisestä sekä kehittämisestä vastaa Suomen Kuntaliitto ry kuntien lukuun ja kuntien ohjaamana.
  • Kiinteistörekisteriä pitävät (74) kunnat ohjaavat Palvelun kehittämistä ja käyttöä.
  • Kuntaliitto valvoo muiden kuntien etuja Palvelua koskien.

Ole hyvä ja valitse käyttötaso