Lataa

Palvelun tavoitteena on julkaista rakennetun ympäristön tiedot kunnista jatkuvasti ajantasaisena katseltavana ja koneluettavana tietona yhteiskunnan käyttöön.

  • Palvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kunnille asettamat vaatimukset koskien henkilötietojen hallittua luovuttamista osana rakennetun ympäristön tietoja.
  • Keskeisiä kuntien toiminnassa syntyviä rakennetun ympäristön tietoja ovat kohteiden osoitetiedot, rakennustiedot, lupa-, hakemus- ja päätöstiedot, asemakaavat, yleiskaavat sekä kaavan pohjakartat ja kaupunkimalleihin kuuluvat tiedot.
  • Tavoitteena on, että kaikki kunnat ovat palvelussa mukana vuonna 2020.

Ole hyvä ja valitse käyttötaso