Lataa
TIETOJEN KÄYTTÖ RAJAPINTASOVELLUKSILLA

Palvelun käyttäjä, joka rekisteröityy Palveluun ja hankkii käyttöönsä Palvelussa julkaistavia tietoja, voi tietojen katselemisen lisäksi lukea koneluettavia tietoja ja taustakarttoja paikkatietosovellukseen Palvelun datarajapinnoista.

Datarajapintoja voi käyttää myös viranomainen, jolle Palvelun hallinto myöntää käyttöoikeuden palvelussa julkaistaviin tietoihin käytettäväksi ao. viranomaisen lakisääteisiin tehtäviin.

Datarajapintojen osoitteet ovat seuraavat:

  • KuntaGML-rajapinta (OGC/Complex feature WFS): https://api.kuntatietopalvelu.fi/wfs
  • Piste, viiva, alue - rajapinnat (OGC/Simple feature):https://api.kuntatietopalvelu.fi/flat/wfs
  • Rasterikarttarajapinta (avoin)(OGC/WMTS):https://api.kuntatietopalvelu.fi/wmts
  • OGC/WFS ja WMTS- datarajapinnat avautuvat käyttöön toukokuussa 2018. Vektoritiilirajapinta avautuu käyttöön kesäkuussa 2018.

Tuetut alustat

  • GAIA
  • ArcGIS
  • AutoCad
  • QGIS
  • 3DWIN
  • MAPINFO

Ole hyvä ja valitse käyttötaso