Lataa
PALVELUSTAMME

Ajantasaista rakennetun ympäristön tietoa kunnista

Tämä on kuntien rakennetun ympäristön tietoa julkaiseva ja välittävä palvelu. Palvelussa julkaistaan muun muassa ajantasaiset rakennusten osoitetiedot, rakennus- ja huoneistotiedot, pohjakartat, asemakaavatiedot, yleiskaavatiedot sekä maankäytön muut päätökset.

Voit seurata oman elinympäristösi maankäytön suunnittelua ja toteuttamista. Voit valita alueen, jonka maankäyttöä haluat seurata ja saada hälytyksen muutoksista. Seurattavia asioita ovat osoitteet, rakennus- ja huoneistotiedot, rakennusluvat, asemakaavat, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut.

Palvelu on tarkoitettu kuntalaisten, yritysten sekä viranomaisten käyttöön. Voit katsella kunnan julkaisemia tietoja maksutta. Erikseen valitsemasi lisäarvopalvelut ovat maksullisia. Palvelumaksut tuloutetaan kuntiin. Tavoitteena on, että kaikki kunnat ovat Palvelussa mukana 2020.

Palvelun tavoitteena on julkaista rakennetun ympäristön tiedot kunnista jatkuvasti ajantasaisena katseltavana ja koneluettavana tietona yhteiskunnan käyttöön.

 • Palvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kunnille asettamat vaatimukset koskien henkilötietojen hallittua luovuttamista osana rakennetun ympäristön tietoja.
 • Keskeisiä kuntien toiminnassa syntyviä rakennetun ympäristön tietoja ovat kohteiden osoitetiedot, rakennustiedot, lupa-, hakemus- ja päätöstiedot, asemakaavat, yleiskaavat sekä kaavan pohjakartat.
 • Tavoitteena on, että kaikki kunnat ovat palvelussa mukana vuonna 2020.

Kuntien yhteinen tietopalvelu ja verkosto

KuntaTietoPalvelu on Palveluun liittyneiden kuntien ja Suomen Kuntaliitto ry:n yhteinen tietopalvelu ja palveluverkosto.

 • Palvelu on Kuntaliitolle ja kunnille voittoa tuottamaton palvelu osana kansallista viranomaistoiminnan palveluinfrastruktuuria.
 • Palvelun omistajaohjauksesta, järjestämisestä sekä kehittämisestä vastaa Suomen Kuntaliitto ry kuntien lukuun ja kuntien ohjaamana.
 • Kiinteistörekisteriä pitävät (74) kunnat ohjaavat Palvelun kehittämistä ja käyttöä.
 • Kuntaliitto valvoo muiden kuntien etuja Palvelua koskien.

Palveluun liittyminen on kunnille maksutonta

Palveluun liittyminen on kunnille maksutonta. Kunta liitetään Palveluun kunnan Palvelun tukeen lähettämän liittymislomakkeen tiedoilla.

Liittymiseen tarvitaan kunnassa seuraavia toimenpiteitä:

 • rajapintojen avaaminen KuntaTietoPalvelun suuntaan: ip 5.250.166.172.
 • liittymislomakkeen täyttäminen, lomake löytyy Kuntaliiton sivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/yhdyskunnat-ja-ymparisto/yhdyskunnat-ja-maankaytto/kuntatietopalvelu
 • liittymislomakkeen lähettäminen osoitteeseen: tuki@kuntatietopalvelu.fi

Kunta saa (yhteyshenkilö hallinnolliset asiat) sähköpostilla ilmoituksen kunnan liittämisestä Palveluun.

Ilmoituksen yhteydessä kunta saa:

 • asiakastunnukset, jolla kunta voi katsella tietojaan Palvelun verkkokaupassa
 • datatunnukset, jolla voi lukea KuntaTietoPalvelun datarajapintoja paikkatietosovellukseen

Jos kunta on hakenut liittymislomakkeella Kuntasäätiön tukea osoiterekisterin käyttöönottoon ja rajapintojen avaamiseen, Palvelun hallinto tarkistaa rajapintojen toimivuuden ja laittaa tuen maksatukseen kunnan liittymislomakkeella ilmoittamalle tilille.

Palvelumaksujen tuloutus kuntiin

Palvelumaksut käytetään sekä yhteisen palvelun että kuntien kustannusten kattamiseen

 • Suomen Kuntasäätiö rahoittaa palvelun toteuttamisen ja käynnistämisen.
 • Palvelun operointi, ylläpito ja kehittäminen rahoitetaan palvelumaksuilla (noin 30% palvelumaksuista). Palvelumaksu muodostuu tietojen irrottamiskustannuksista ja lisäarvopalvelun tuotekohtaisesta maksusta.

Pääosa (noin 70% ) palvelussa koottavista palvelumaksuista tuloutetaan vuosittain kuntiin kattamaan tietojen julkaisemisen kunnille aiheuttamia kustannuksia.

Palvelu tukee kuntien paikallista elinvoimaa.

 • Kuntia aktivoidaan pitämään palvelussa julkaistavat tietovarantonsa hyvin ajantasalla. Kunnat käyttävät tietojen ylläpidossa yritysten palveluja täydentämässä omia henkilöresurssejaan.
 • Yritykset voivat tuottaa lisäarvopalveluita kuntien Palvelussa julkaisemista tiedoista.
 • Kuntien tuottamien ja hallitsemien tietojen käytöstä perittävät nettopalvelumaksut tuloutetaan kuntiin tukemaan kuntataloutta.

Suomen Kuntasäätiö tukee kuntia

Suomen Kuntasäätiö rahoittaa Palvelun perustamista ja tukee kuntia rajapintojen avaamisessa.

 • Suomen Kuntasäätiö rahoittaa Palvelun perustamista ja käyttöönottoa vuosina 2017 ja 2018.
 • Muu kuin kiinteistörekisteriä pitävä kunta voi hakea kannustinpalkkion rajapintojen avaamiseen KuntaTietoPalveluun.

Ole hyvä ja valitse käyttötaso